Platobné podmienky

Platiť za tovar sa dá:


- v hotovosti: pri preberaní tovaru formou dobierky
- v hotovosti: pri preberaní tovaru osobne na našej predajni
- vopred: úhradou zálohovej faktúry, prípadne finálnej faktúry
- prevodným príkazom na náš účet v SLSP
- priamym vkladom na náš účet v SLSP

Daňový doklad - faktúru posielame spolu s tovarom alebo samostatne poštou.

Inštrukcie pre prevod


Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu / kód banky: 0086937637 / 09000
IBAN: SK74 0900 0000 0000 8693 7637
BIC kód banky (SWIFT): GIBASKBX

Adresa banky:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Ako Variabilný symbol použite číslo telefónu, ktorý ste zadali pri registrácii.
E-mailom budete informovaní o stave Vašej objednávky.

Vaša objednávka nebude spracovaná, kým neobdržíme platbu.